OTC Rules

 1. ห้ามขายต่ำกว่าราคา ที่กำหนดไม่ว่าจะหน้าไมค์หรือหลังไมค์
 2. ห้ามทำการ CASH BACK หรือคืนเงินให้แก่ลูกค้า โดยทำการตกลงให้ลูกค้าจ่ายในราคาที่ถูกต้อง แล้วจะคืนเงินให้ภายหลัง
 3. ห้ามใช้คูปองส่วนลด ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด เฉพาะสินค้าหรือลดทั้งร้าน ยกเว้น MARK UP ราคาขึ้นไป แต่เมื่อหักส่วลดแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำที่กำหนด
 4. การทำแพ็คเกจโดยนำสินค้าที่มีการควบคุมราคามารวมกันมากกว่าหนึ่งรายการ จะต้องใช้ราคาขั้นต่ำของแต่ละรายการมารวมกันเป็นราคาขายขั้นต่ำ
 5. การรวมแพ็คเกจโดยนำสินค้าที่มีการควบคุณราคา และสินค้าที่ไม่มีการควบคุมราคามารวมกัน จะต้องนำราคาขั้นต่ำของสินค้าที่ควบคุมราคา บวกกับราคาต้นทุนของสินค้าที่ไม่ได้คุมราคา เพื่อเป็นราคาขั้นต่ำของแต่ละแพ็คเกจนั้นๆ
 6. การขายสถานที่ท่องเที่ยวที่ควบคุมราคา โดยเพิ่มบริการรถรับส่งด้วยตนเอง(ไม่ใช่การรับส่งของสถานที่ท่องเที่ยว) จะต้องคิดค่ารถรับส่งอย่างน้อย 100 บาท หรือ 20 หยวน/คน/แพ็คเกจ
 7. การเพิ่มบริการไกด์นำเที่ยวให้กับรายการสินค้าที่มีการคุมราคา จะต้องเพิ่มราคาอย่างน้อย 100 บาท หรือ 20 หยวน/คน/แพ็คเกจ
 8. รายการสินค้าที่มีการควบคุมราคาไม่สามารถนำไปขายรวมกับรายการสินค้ารถเช่าได้ รวมทั้งการรับ-ส่งสนามบินด้วย
 9. ไม่สามารถทำโปรโมชั่นทางอ้อม เช่น ซื้อแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่ง จะได้รับส่วนลดอีกที่หนึ่ง เป็นต้น

บทลงโทษผู้กระทำผิด

 1. เมื่อพบว่าเว็บลิงค์ใดมีการขายราคาผิด ทางชมรมฯจะแจ้งเตือนให้ปรับแก้ราคา และจะมีการลงโทษผู้กระทำผิดดังนี้ :
  1. การแจ้งเตือนครั้งที่ 1 : หากแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 24 ชม.จะไม่มีการลงโทษ หากเกิน 24 ชม. ทางชมรมจะแจ้งให้ Attractions ระงับการออกตั๋วเป็นระยะเวลา 3 วัน
  2. การแจ้งเตือนครั้งที่ 2 : ทางชมรมจะแจ้งให้ Attractions ระงับการออกตั๋วเป็นระยะเวลา 7 วัน
  3. การแจ้งเตือนครั้งที่ 3 : ทางชมรมจะแจ้งให้ Attractions ระงับการออกตั๋วเป็นระยะเวลา 30 วัน
 2. ร้านค้า (เว็บไซต์)ที่มีการกระทำผิด ตักเตือนแล้วไม่ยอมแก้ไข แต่เปลี่ยนไปออกตั๋วกับเจ้าใหม่ไปเรื่อยๆ ทางคณะกรรมการจะทำการร้องเรียนไปยังประธาน และประธานจะแจ้งให้ทาง Attractions ส่ง Email แจ้งไปยัง Agent ทุกเจ้าว่าห้ามมิให้รับ Booking จากร้านค้าดังกล่าว
 3. หากมี Agent ทำผิดกฏซ้ำๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของตนโดยตรง หรือเป็นของ Sub agent หลังจากที่มีการตักเตือนแล้วไม่ได้ให้ความร่วมมือตามที่ควร คณะกรรมการจะทำการร้องเรียนไปยังประธาน และประธานแจ้งให้ทาง Attraction อย่างน้อย 10 Attraction ให้ทำการ Blacklist เป็นเวลา 2 เดือน และเมื่อครบกำหนดการลงโทษ 2 เดือนแล้ว หากมีการทำหนังสือแจ้งทางชมรมว่าจะไม่มีการกระทำผิดอีก ทางชมรมจะมีการให้โอกาศอีกครั้งโดยประธานจะแจ้ง Attraction ให้ถอด Blacklist ออก และหากยังมีการกระทำผิดซ้ำอีก ในแต่ละครั้งการทำโทษจะเพิ่มเป็นเท่าตัวไปเรื่อยๆ